KANUN OLMADAN DİSİPLİN OLMAZ

KANUN OLMADAN DİSİPLİN OLMAZ


İlköğretim mezunlarına müjde!

Uzun süredir emlak müşavirleri esnaf odalarının ilköğretim mezunu üyelerinin mağduriyet yaşadığını yakından takip edenlerden biriyim.

Emlak müşavirleri esnaf odaları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile arasında uzun süren müzakereler sonunda ilköğretim mezunlarının Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alamadıklarından dolayı mağdur olan üyeleri için yapılan görüşmeler son yönetmelik ile mağduriyet son bulmuştur.

Yönetmelik son şeklini alarak mağdur olan esnaf adına yeni bir sayfa açılmıştır.

Ancak 5 Haziran 2018 sonrası verilen mücadeleye de gölge düşürmüştür, düşüncesine kapılanlar olduğunu unutmamak gerekir.

Her sene bir yönetmelik yayınlanacak ise sektör nasıl disiplin altına alınacaktır, diye düşünen kesimin az olmadığını belirtmek isterim.

Yönetmelikler ile düzen olmayacağının her zaman zihinlerde bir soru işareti olacağının bilinmesini isterim.

Kanun ile yapılmasının artık vazgeçilmez bir hal aldığını görmemek için kör olmak gerekir.

 

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 05/06/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “05/06/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.KAYNAK

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.