BURSA’DA KİRA ARTIŞLARININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

Devletimizin elli ile yapılan konut sayısının azlığı her geçen gün konut kiralarındaki artış sorunu baş göstermeye devam ediyor.

Osmangazi’de 2019 yılında 100 m2 bir dairenin kirası 1.000-TL iken şuan 1.400-TL civarında kiralama yapılmaktadır.

Nilüfer’de 2019 yılında 100 m2 bir dairenin kirası 1.600-TL iken şuan 2.200-TL civarında kiralama yapılmaktadır.

Yıldırım’da 2019 yılında 100 m2 bir dairenin kirası 1.000-TL iken şuan 1.300-TL civarında kiralama yapılmaktadır.

Orta gelir gurubunun yaşama imkânı her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ )’nin her yere yetişmesinin imkânsız olduğunu görmekteyiz.

Ancak yerel yönetimlerinde kendi çatısı altında toplu konut yapmak için inşaat şirketi kurarak bulunduğu sınırlar içerisinde projeler geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Örneğin;

KİPTAŞ, 1987 yılında yabancı sermaye ortaklığı ile imar planı ve mimari projeler yapmak üzere imar WEIDLEPLAN ismiyle kurulmuştur. 1989 yerel seçimlerinden sonra atıl hale gelerek tasfiye edilme noktasına gelmiş, akabinde yapılan 1994 yerel seçimleri sonrasında, İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını alarak yeniden yapılandırılmış, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur.
İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir kentler üreten KİPTAŞ; niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önlemenin ötesinde gelişen İstanbul’un estetik mekân vitrini olarak ön plana çıkmaktadır.

Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

Belediye arsaları üzerinde toplu konut ve kentsel çevre üretimi ve kredilendirilmesine dair yönetmelik;

02.03.1984tarih ve 2985 sayılı toplu konut kanunu ile toplu konut fonunun kullanım şekline ilişkin tüzük

Çerçevesinde, arsa, teknik altyapı, sosyal donatı ve konut üretiminin bir bütünlük içinde ele alınarak, toplu konut idaresi, belediyeler, bankalar ve konut

Yapımcılarının işbirliği ile kentsel çevre üretilmesi ve kredilendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Bu yönetmelikle;

Konut üretiminde teşvik edilecek kentsel alanların ve önceliklerinin şehircilik ilkelerine ve bilimsel gereklere dayalı olarak saptanması,

Belediyelerin mülkiyetinde veya mülkiyetine geçmesi mümkün olan alanlarda yaratılan değerin kamu lehine değerlendirilmesi ile oluşacak yerel kaynakların toplu konut bölgesinde, teknik altyapı ve sosyal donatı amaçlı kullanılması ve böylece toplu konut fonunun daha verimli kullanımının sağlanması,

Çağdaş kentsel çevreleri oluşturmak üzere, planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerinde rasyonellik ve bütünlük içinde koordinasyon sağlanması,

Nitelikli ve ekonomik konut ve kentsel çevre üretimini sağlamak için, konut üretiminde standardizasyonun desteklenmesi, ihale sistemlerinin, sözleşmelerin, iş ve finansman programlarının yönlendirilmesi, yurttaşların zaman ve kaynak kayıplarına yol açan plansız ve yüksek maliyetli uygulamaların önlenmesi,

Sonuçta, konut sorununa arsa, teknik altyapı, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, konut üretimi bütünlüğü içinde yaklaşan bir sistem oluşturularak,

Toplu Konut İdaresi'nin yönlendirme ve kredilendirme yoluyla destek vermesi ve belediyeler, konut yaptıranlar ve bankaların işbirliği ile çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesi amaçlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize seslenerek elinizi taşın altına koymanızın zamanı geldiğin ve geçtiğini belirtmek isterim.

Şehrin tarihi ve doğal yapısını bozmadan, orman ve su havzalarını koruyarak, hızlı ve ucuz konutlar üretmek, modern, yaşanabilir mekânlar oluşturmayı ana faaliyet alanı olarak belirlemek için yerel yönetimlerin bir an önce çalışmaya başlaması gerekir.

Bu doğrultuda her gelir grubuna hitap edecek, altyapısı çözülmüş, çevresi ve doğasıyla bütünleşmiş, estetik ve yaşanabilir yerleşim birimlerinin üretilmesi için alternatif planlar üretip hayata geçirmek gerekir.

Bursa’mız her geçen gün hızlı bir şekilde göç almaktadır. Konut ihtiyacının özel sektör ve TOKİ gibi kurumların yetişmesi imkânsızdır.

Şehrimizin hemen hemen her bölgesinde kamu arazilerinin çok olduğunu ve bunun ile ilgili merkezi yönetimle ilgili çalışmalar yapılıp bir an önce faaliyete geçilmesi gerekir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin; Bursa’mızın inşaat firmaları ile beraber kentsel dönüşüm ile ilgili ortak çalışmalar yaparak kentimize büyük katılar sağlayacağını düşünmekteyim.

Şehrimizin dinamikleri ile beraber alt gelir gurubu, orta gelir gurubu ve üst gelir gurubuna hitap edecek şekilde konutlar inşa etmenin vaktinin gelip geçtiği görünmektedir.

Büyükşehir belediyemiz, 17 ilçe belediyesi ve özel sektör temsilcileri ile beraber mali yapısı güçlü bir şirket kurulmasını buradan talep ediyorum.

Daha yaşanabilir bir Bursa için birliktelikle başarabiliriz…KAYNAK

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.