BİLİNMEYEN BAZI TERİMLER

BİLİNMEYEN BAZI TERİMLER

Yaşamımızın içinde anlamlarını bilmediğimiz ve karşımıza çıkan bazı terimleri ilk defa duyacaksınız. Özellikle gayrimenkul işiyle uğraşan danışmanların daha fazla bilgi edinmesi amacıyla bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

Ada: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

Agrega: Doğal , yapay yada her iki cins yoğun mineral malzemenin genellikle, 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış ya da kinilmiş tanelerin bit yığını

Ayni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

Devre Tatil: Bir yıl içindе bir haftadan az olmayacak bir dönеm için taşınmazın kullanım hakkının dеvri ya da dеvri taahhüdünü içеrеn sözlеşmе ya da sözlеşmеlеr grubudur.

Ferağ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.

Derece: İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin birbirine üstünlüğü tarih ve yevmiye numaralarına göre değil, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir. İpoteklerin diğer haklara üstünlüğü ise tarih ve yevmiye numarasına göre belirlenmektedir.

İpka: Bir şeyi, bir kimseyi eski durumunda, yerinde bırakmaya denir.

İvazsız: Bedel vermeme yani bedelsiz, karşılıksız anlamına gelmektedir.

Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

Muhdesat: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir.

Röper: İnşaat mahallinde yapılan nivelman ölçümlerine ve aplikasyonda kullanılacak olan yönlerin, kot noktalarının arazi üzerindeki yerini belirleyen betondan yapılmış ve ortasında bir demir çubuk bulunan toprak içerindeki parçalardır. Kazı alanı dışında bulunurlar ve üzerlerine kot ölçümleri yazılır.

Şirvan: Çatı arasında bulunan basık oda.

Vefa Hakkı: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.

31/b Şerhi: Kesinleşmiş kamulaştırma kararına dayanarak gayrimenkulün şerhler sütununa şerh yazılmasıdır. Üzerinde 31/b şerhi bulunan gayrimenkuller, başkasına devir edilemez. Ancak imar uygulaması kapsamına alınabilir.

Günün notu: Doğru yatırım için doğru danışmanı tercih edin.KAYNAK

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.