A.R.A.A.D. BİLGİ SİSTEMİ?

A.R.A.A.D. BİLGİ SİSTEMİ?

Halk arasında kentsel dönüşüm adı olarak bilenen riskli yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bulunan birimin adı kısaca A.R.A.A.D.’ı tam anlamıyla anlatmak gerekirse Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü sistemi.

*

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi hükümleri kapsamında riskli yapılarda kira yardımı yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kat malikin veya tapu sahibine 18 ay boyunca Bursa’da 1.085-TL kira yardımı yapılmaktadır.

*

Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden verecekleri muvafakatname/feragatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek muvafakatnamede/feragatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekir.

*

Kira yardımı ödemlerinin başlatılması

Kira yardımı başvurularının Müdürlük/Belediye tarafından incelenerek uygun bulunması halinde;

-Müdürlük ve Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılacaktır.

-Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

-Konut/işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

-Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

*

-Kamu lojmanlarında ikamet eden kiracıların kira yardımı başvurusu

-Riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır

-Başvuru dilekçesi, Lojmanda ikamet eden kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu.

-Lojmanda ikamet eden hak sahiplerinin Adres Bilgileri Raporu ibraz edememesi durumunda riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte ikamet ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan alınan lojman tahsis belgesi ve tahliye yazısı ile de ikamet şartı sağlanmış olacaktır.

*

Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması gerekir.

Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisiile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurması gerekir.

Kentsel dönüşüm için güvenilir firmaları tercih ediniz. 


KAYNAK

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.